Bu Yaz İnceliyoruz.

Decovita 1 Temmuz 2020 tarihi ile birçok seride üretimlerine 7 mm olarak devam etme kararı almış ve bunun gereği olarak elinde daha önce üretmiş olduğu ve stoğunda yer alan 1 cm kalınlığındaki Porselen Seramiklerin tamamını “Fiyatı Siz Belirleyin” mottosuyla ve 1 TL/m² ’den açık artırma usulü ile satışa çıkaracaktır. Açık artırmaya konu porselen seramiklerin tamamı Decovita kalitesiyle üretilmiş olup 1. Sınıf, Endüstriyel Küçük Ebat ve Endüstriyel Büyük Ebat olarak 3 ayrı grupta satışa sunulacaktır.

Haziran 2020 itibariyle satışa konu olan miktar, yaklaşık 750.000 m² olup, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar stok ürünler için güncel fiyat ve vade koşulları ile satışa devam edecektir. 1 Temmuz tarihinden açık artırmanın yapılacağı 18 Temmuz’a kadar tüm stok satışları durdurulup, 1 Temmuz’da seramikcadiri.com sitesinden kalan stoklar miktar, ebat, desen, yüzey ve sınıf olarak ayrıntılı bir şekilde yayınlanacaktır.

Seramik Çadırı ürünlerini yerinde görmek ve fabrikayı ziyaret etmek isteyen siz değerli misafirlerimiz için, 10 Temmuz - 18 Temmuz arasında Bozüyük’te bu imkan sağlanacaktır.

Açık artırma öncelikli seçim hakkının belirlenmesi esasına göre yapılacaktır. Seçim hakkı sıralaması ise teklif edilen en yüksek m² fiyatından başlamak üzere belirlenecektir.

1 Temmuz itibariyle stok sahasında yer alan toplam miktarın 3.600 m² ye bölünmesi ile toplam ihalesi yapılacak lot sayısı ortaya çıkacaktır. Her lot, 3.600 m²’lik seramik alım hakkını (ebattan, yüzeyden, desenden bağımsız) ifade eder. Lotlar arasında aynı birim fiyatı teklif eden alıcılar arasında öncelik, lotların ihaleye çıkış numarasının küçükten büyüğe sıralanması ile belirlenecektir. Bu durumda aynı fiyat ile kazanılan ihalelerde bu fiyatın ilk teklif edildiği lot önde yer alacaktır.

Tüm lotların kazananları belli oluncaya kadar ihale yapılacak, ihale anında tüm katılımcılar tarafından sıralama tablosu anlık izlenebilecektir İhale sonunda lot sayısı kadar öncelikli seçim hakkı sıralamasını gösterir bir final liste ortaya çıkacaktır.

Seramik çadırı açık artırması kalite ve miktar esaslı bir satıştır. Dolayısıyla satın aldığı ürünün deseni, ebatı ya da yüzeyini kendisi seçmeyi tercih eden müşterilerimizin 3.600 m²’lik lotu kendi tercihlerine göre oluşturabilmeleri için öncelikli alım hakkı sıralamasında önde olmaları gerekmektedir. Öte yandan fiyat odaklı ve düşük fiyat öncelikli tercih yaparak, satın alacağı ürünlerde desen, ebat ya da yüzey önceliği olmayan müşterilerimiz ise seramik çadırı açık artırmasında düşündükleri fiyattan alım yapabilme fırsatı edinebileceklerdir.

Her bir lot için (3.600 m² seramik alım hakkı) teminat tutarı 20.000 TL’dir. Bir katılımcı dilediği kadar lot için açık artırmaya girip teklif verebilir. Kısaca 100.000 TL teminat yatırmış bir katılımcı ihale öncesi aldığı bayrak ile dilerse 5 farklı lot ihalesini kazanmak suretiyle sıralamada yer alabilir. Teminatı biten katılımcı verdiği en yüksek teklifin altında bir teklifle yeni bir lot ihalesine teklif veremez, lakin teminatı biten katılımcı, kazandığı lottaki fiyattan yukarıda bir fiyat vermek şartıyla sıralamadaki yerini yükseltebilir, bu durumda düşük fiyattan kazandığı lot iptal edilip yeni bir lot ihalesi yapılır. Tüm lotların kazananları belli oluncaya kadar ihale devam edecektir. Hiçbir ihaleye katılmayan ya da katılmasına rağmen kazanamayan katılımcıların teminatları 10 (on) iş günü içerisinde aynı tutarda iade edilecektir.

Pey (bir seferde artırım) tutarı 1 TL olup, maksimum pey tutarı 3 TL’dir. Açık artırmada maksimum artış sonucu oluşan rakam 50 TL/m² yi geçemez.

Buraya kadar anlatılanları bir örnek üzerinden göstermeye çalışırsak;

  • (A) Haziran 2020 mevcut stok miktarı: 750.000 m²

  • (B) Haziran 2020 - 1 Temmuz arası güncel fiyat ve vade koşulları ile satılan stok miktarı: 30.000 m²

  • (C) Açık artırmaya konu toplam miktar (A-B) 750.000 m² - 30.000 m² = 720.000 m²

  • Toplam Lot sayısı 720.000 m² / 3.600 m² = 200 lot

  • Her lot başına satılacak 1. Sınıf Porselen Seramik miktarı: 3.600 m²

*Aşağıdaki tabloda yer alan tüm rakamlar ihale sisteminin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla, tamamıyla hayali olarak yazılmıştır. Bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

Seramik Çadırı

Örnek Tabloda gösterilen temsili verilere baktığımızda;

  • 145 numaralı bayrak sahibinin, 189. sırada yapılan lot ihalesini 10 TL/m² birim fiyat vererek kazandığını ve 200 ihalenin sonucunda verdiği 10 TL/m² fiyatla sıralama listesinin en üstünde yer aldığını ve kendisinin 720.000 m²’lik stok içerisinden istediği ebat, desen ve yüzey seçeneklerinden 3.600 m² ilk alım yapma hakkını kazandığını anlıyoruz. Yine aynı 145 numaralı bayrak sahibin ihaleden önce birden fazla ihaleye katılmak üzere teminat yatırmış olduğunu, 9 TL/m² fiyat vererek 4. sıraya yerleştiğini ve bu sefer ikinci 3.600 m²’lik alımını 709.200 m²’lik stok içerisinden seçeceğini görüyoruz.

  • 168, 132, 145 numaralı bayrak sahiplerinin aynı fiyat ile farklı farklı ihalelerde birinci olduklarını ama bu fiyatı ilk olarak 63. ihalede veren 168 nolu bayrak sahibinin, 97. ihalede aynı fiyatı veren 132 nolu bayraktan ve 165. ihale de aynı fiyatı veren 145 nolu bayraktan önde yer aldığını ve rakiplerine göre daha fazla ürün içerisinden 3.600 m²’lik alım hakkı elde ettiğini görüyoruz.

  • Sıralamanın en altında yer alan gruba baktığımızda yine yukarıda ki mantıkla sıralandıklarını, almaya talip oldukları ürünlerde önceliklerinin desen, ebat, yüzeyden ziyade, fiyat olduğunu anlıyoruz.

  • TYine sıralamanın en altında yer alan dörtlü gruptaki 215 nolu bayrağın almaya hak kazandığı 3.600 m²’lik ürünü 14.400 m²’lik stok içerisinden, 115 nolu bayrağın ise 10.800 m²’lik stok içerisinden, 172 nolu bayrak sahibi katılımcının 7.200 m²’lik ürün içerisinden 3.600 m² ürünlerini alacaklarını, en son sırada yer alan 285 nolu bayrak sahibi katılımcının da 4 TL/m² fiyatından stok sahasında en son kalan 3.600 m² 1. sınıf porselen seramiği seçim hakkı olmaksızın alacağını görüyoruz.

İhale Şartnamesini okuyup, 1 Temmuz 2020 de yayınlanacak kesinleşmiş ve açık artırmaya esas stok ürün bilgilerini gördükten sonra ihaleye katılmaya karar verdiyseniz, 17 Temmuz Cuma saat 23:59’a kadar şirket hesabımıza “Seramik Çadırı Teminat Bedeli” açıklamasıyla 20.000 TL’den az olmamak kaydıyla dilediğiniz kadar teminat yatırabilir ya da ihale şartnamesinde yazan mektup içeriğine uygun teminat mektubunu 17 Temmuz Cuma saat 16:00’a kadar ihale şartnamesinde yazan ilgiliye teslim edebilirsiniz.

Yatıracak olduğunuz teminat miktarı her almayı düşündüğünüz 3.600 m²’lik alım için 20.000 TL’dir. Örnek olarak; 100.000 TL lik teminat yatıran bir katılımcı, 18.000 m² 1. Sınıf porselen Seramik almaya aday olabilecektir.


16 Temmuz 09:30’dan 18 Temmuz saat 09.30’a kadar ihale şartnamesini imzalayıp bayrağınızı teslim alacak ve açık artırmaya katılmaya hak kazanacaksınız.

Seramik Çadırı açık artırması 18 Temmuz 2020'de Decovita Bozüyük Fabrika sahamızda gerçekleştirilecektir.