SAHARA NOIR

SAHARA NOIR

Stok Kodu Ebat Yüzey 1. Kalite Miktar (m²) 2. Kalite Miktar (m²)
100033000 60*60 SUGAR EFFECT - 329,76
101022100 59*59 FULL LAPPATO - 458,70
300022100 60*120 FULL LAPPATO - 617,76
300033000 60*120 SUGAR EFFECT - 180,00
301022100 59*119 FULL LAPPATO - 2748,27