CLAY WHITE

CLAY WHITE

Stok Kodu Ebat Yüzey 1. Kalite Miktar (m²) 2. Kalite Miktar (m²)
100027110 60*60 HDR STONE - 34,56
100075610 60*60 R10 FLAT 732,96 -
110027110 30*60 HDR STONE 46,08 322,56
300027110 60*120 HDR STONE - 442,08
310027110 30*120 HDR STONE 148,32 103,68
500027110 80*160 HDR STONE - 766,72
600027110 90*180 HDR STONE - 1793,34